Latest News
ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਸਨਅਤੀ ਉਤਪਾਦਨ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ

Published on 12 Jul, 2019 10:34 AM.

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 8 ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 3.18 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਈ ਵਿਚ 3.05 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਵਿਚ 2.17 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਮਈ ਵਿਚ 1.83 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜੂਨ ਵਿਚ 1.31 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ। ਮਈ ਵਿਚ 1.24 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਸੀ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜੂਨ ਵਿਚ 4.66 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮਈ ਵਿਚ ਦਰ 5.46 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 2.8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ 5.1 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਗੁਡਜ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ 5.2 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2.5 ਫੀਸਦੀ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੁਡਜ਼ ਦੀ ਗਰੋਥ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਗੁਡਜ਼ ਗਰੋਥ 1 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 0.6 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ।

186 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper