Latest News
ਸਰੋਜ ਖਾਨ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ

Published on 03 Jul, 2020 10:29 AM.


ਮੁੰਬਈ : ਉੱਘੀ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਸਰੋਜ ਖਾਨ (71) ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਾਰਨ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਟੈੱਸਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਡਾਂਸਰ ਵਜੋਂ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰੋਜ ਖਾਨ ਨੂੰ 1974 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫਿਲਮ ਗੀਤਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਵਜੋਂ ਬਰੇਕ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ।

368 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper