Latest News
ਮੁੰਬਈ ਡੁੱਬੀ

Published on 04 Aug, 2020 10:53 AM.

ਮੁੰਬਈ : ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਹਮ-ਬਰਹਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪੁੱਜੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ 2005 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।


330 Views

Reader Reviews

Please take a moment to review your experience with us. Your feedback not only help us, it helps other potential readers.


Before you post a review, please login first. Login
e-Paper